Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego


Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania.

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 13 listopada 2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej:

inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
inwestycja: rozbudowa dróg gminnych w Czarnowie - ulice: Kamienna. Szmaragdowa, Bazaltowa w zakresie:

  • drogi gminnej klasy D (ulica Kamienna) - odcinek od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Partyzantów) do skrzyżowania drogą gminną (ul. Topazowa);
  • drogi gminnej klasy D (ulica Szmaragdowa) odcinek od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Topazowa) do km 0+347,78
  • drogi gminnej klasy D (ulica Bazaltowa) - odcinek od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Szmaragdowa) do skrzyżowania drogą gminną (ul. Diamentowa):

Działki przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej:

w liniach rozgraniczających projektowanej drogi:
drukiem wytłuszczonym - pod przejęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego - Gminę Konstancin-Jeziorna, w nawiasach podano nr działki po podziale, (po średniku działki po podziale poza inwestycją pozostające przy aktualnym właścicielu), oznaczone wg katastru nieruchomościami numerami:

jedn. ew. Konstancin-Jeziorna - obszar wiejski, obręb 0004 Czarnów:
171/78, 171/79 (171/86;17i/87), 173/8 (173/12;173/13), 177/5, 171/10 (171/84; 171/85), 160/2, 166/2, 167/4, 168/4, 169/4, 170/4, 171/17, 171/74, 171/40, 177/7, 178/3, 179/5, 180/3, 181/2, 168/12, 169/5, 171/43, 177/18, 177/19, 177/20, 177/21, 177/22, 177/8, 168/18, 169/15,

poza liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi:
przeznaczone pod budowę drogi innej kategorii jedn. ew. Konstancin-Jeziorna - obszar wiejski, obręb 0004 Czarnów: 155.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, kancelaria Architektoniczno-Budowlana, gdzie od pon. do piąt. w godzinach 8-16, można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Starosta Piaseczyński
/-/ Wojciech Ołdakowski


  • Poniżej do pobrania pełna treść obwieszczenia (format: PDF; rozmiar: 46,9 KB)

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Anna Sarzała
Data wytworzenia: 2018-11-19
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-11-22
Data aktualizacji: 2018-11-22
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna