Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r poz. 2081) zawiadamiam o przyjęciu przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna następujących uchwał:

  1. Uchwała Nr 801/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 27/1 oraz części działek o nr ew. 27/8 i 28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna,
  2. Uchwała Nr 802/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 r. w  sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 5,
  3. Uchwała Nr 815/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa – część północno-zachodnia  - etap 1,
  4. Uchwała Nr 816/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 30 z obrębu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie,
  5. Uchwała Nr 888/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 37 i 38 z obrębu 03-16 w Konstancine-Jeziornie,
  6. Uchwała Nr 889/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 98/8, 98/11 i 98/12 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.


Treść ww. uchwał jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna  (bip.konstancinjeziorna.pl).

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r poz. 2081) oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Piaseczyńskiej 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk


 

  • Poniżej do pobrania treść obwieszczenia (format: DOC; rozmiar: 38 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Elżbieta Bartoszewska
Data wytworzenia: 2018-11-21
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-11-21
Data aktualizacji: 2018-11-22
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna