Ogłoszenie o przyznaniu dofinansowania oferty na zadanie publiczne


Ogłoszenie o przyznaniu dofinansowania oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna przyznał Konstancińskiemu Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „Constans 2010” z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na ofertę złożoną w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparcie finansowe w wysokości 2 890 zł (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Witamy w krainie św. Mikołaja”.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk


  • Poniżej do pobrania treść ogłoszenia o przyznaniu dofinansowania oferty na zadanie publiczne (format PDF, rozmiar 30,4 KB).
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Arkadiusz Jaskółowski
Data wytworzenia: 2018-11-19
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-11-19
Data aktualizacji: 2018-11-19
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna