Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Informujemy, że na podstawie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia. Dniem ogłoszenia zgodnie z art. 24e ust. 1 jest data ogłoszenia zatwierdzonej taryfy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z powyższym przedmiotowa decyzja wchodzi w życie w dniu 15 listopada 2018 r. Czas obowiązywania 36 miesięcy w okresie od dnia 15 listopada 2018 r. do dnia 14 listopada 2021 roku.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Konstancinie-Jeziornie
/-/ Edward Skarżyński  • Poniżej do pobrania decyzja wprowadzająca Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (plik PDF; rozmiar: 203 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Edward Skarżyński
Data wytworzenia: 2018-11-13
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-11-13
Data aktualizacji: 2018-11-13
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna