Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne pn. Witamy w krainie św. Mikołaja z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Konstancińskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Constans 2010” z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Witamy w krainie św. Mikołaja”, w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust 4 ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może złożyć uwagi do ww. oferty.

Uwagi w formie pisemnej można zgłaszać do 15 listopada 2018 r. w następujący sposób:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl
  • w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77,
  • listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk


  • Poniżej do pobrania ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne (format PDF, rozmiar 24,9 KB) oraz uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Konstancińskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Constans 2010” (format PDF, rozmiar 200 KB).
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Arkadiusz Jaskółowski
Data wytworzenia: 2018-11-07
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-11-07
Data aktualizacji: 2018-11-07
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna