Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 61 § 1 i 4 kpa


Zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w trybie art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121) w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 27/8 z  obrębu 0015, Obory Łyczyn i objętej KW WA1I/00000605/1
,

dla realizacji celu publicznego polegającego na wydzieleniu gruntów pod drogę oznaczoną symbolem KDD w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 27/1 oraz części działek o nr ew. 27/8 i 28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna -  uchwała nr 801/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 r. 

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk


  • Poniżej do pobrania zawiadomienie w formacie PDF (rozmiar: 37,7 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Jacek Zieliński
Data wytworzenia: 2018-10-31
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-11-06
Data aktualizacji: 2018-11-06
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna