Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna


Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Letniej 14.

 1. W dniu 29 października 2018 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77, przeprowadzono IV przetarg ustny nieograniczony.
   
 2. Przedmiotem przetargu była niezabudowana nieruchomość o powierzchni 0,1907 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 46 w obrębie 03-04 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Letniej 14, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  numer WA5M/00250273/3.
   
 3. Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości ustalona została na kwotę 885.600,00 zł. (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych).
   
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ do przetargu nie przystąpił ani jeden uczestnik ( brak wpłaty wadium).

 

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk


 • Poniżej do pobrania informacja burmistrza gminy w formacie DOC (rozmiar: 14 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Anna Marszał
Data wytworzenia: 2018-10-29
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-10-29
Data aktualizacji: 2018-10-29
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna