Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna


Zgodnie z art. 49 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 71 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. zm.), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 20.07.2017 r. pełnomocnika spółki P4 Sp. z o. o. została wydana decyzji o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY WAR 1701 A na dachu istniejącego budynku przy ul. Fryderyka Chopina 13 w Konstancinie-Jeziornie, na działce nr ewidencyjny nr 2/7 z obrębu 0316 Konstancin-Jeziorna.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą się zapoznać z decyzją i z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, adres ul. Warszawska 31, 05-520 Konstancin-Jeziorna (budynek „Lima”) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00, w terminie 7 dni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk


  •  Poniżej do pobrania pełna treść obwieszczenia (format: DOC; rozmiar: 64,5 KB)

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Jadwiga Lenarczyk
Data wytworzenia: 2018-01-05
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-01-10
Data aktualizacji: 2018-01-10
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna