Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 22.12.2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie jednotorowej dystrybucyjnej linii napowietrznej relacji Piaseczno-Góra Kalwaria 1 na dwutorową dystrybucyjną linię napowietrzną 110 kV relacji Piaseczno-Góra Kalwaria 1 oraz Piaseczno-Góra Kalwaria 2 po istniejącej trasie dystrybucyjnej linii napowietrznej 110 kV relacji Piaseczno-Góra Kalwaria 1. Inwestycja została przewidziana na następujących działkach: nr ew. 224, 143, 142, 141, 140, 135, 116, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102/2, 101/2, 100, 98,97, 96/1, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84/2, 84/1, 83, 81, 79, 6, 5, 4, 3, 2, 1  z obrębu 0009 Kawęczyn, gm. Konstancin-Jeziorna.

Strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, w szczególności zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłoszonymi żądaniami, a także zgłaszać wnioski, uwagi i składać wyjaśnienia na piśmie. W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. PP.6733.17.2017.AP), strony mogą zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Mirkowskiej 39 A w Konstancinie-Jeziornie w poniedziałki w godz. 9:00-17:00, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00.

Jednocześnie informuję, że każde pismo dotyczące przedmiotowej sprawy zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 09.01.2018 r

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk


  •  Poniżej do pobrania pełna treść obwieszczenia (format: DOC; rozmiar: 28,5 KB)

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Agata Pudełko
Data wytworzenia: 2018-01-09
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-01-10
Data aktualizacji: 2018-01-10
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna