Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o z
akończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji Nr 1/2018 z dnia 05.01.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie niżej wymienionych działek zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Konstancin-Jeziorna

  • obręb 01-13 – dz. nr ew. 116, 27/1, 26/1, 25/1, 24/1, 23/1, 22/1, 21/1, 20/1, 19/1, 18/1, 17/1, 16/1, 15/1, 14/1, 13/1, 12/1, 11/1, 10/1, 9/1, 8/1, 7/1, 6/1, 5/1, 4/1, 3/1 i części dz. nr ew. 28/1;
  • obręb 01-14 – dz. nr ew. 137, 78/1, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 95/1, 96/1, 97/1, 98/1, 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1 i części dz. nr ew. 104/1

prowadzonej na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39A od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00.

Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 05.01.2018 r.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk


  •  Poniżej do pobrania pełna treść obwieszczenia (format: DOC; rozmiar: 29,15 KB)

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Agata Pudełko
Data wytworzenia: 2018-01-05
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-01-05
Data aktualizacji: 2018-01-05
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna