Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 28.11.2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A.   postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie  elektroenergetycznej sieci Sn i nn  kontenerowej stacji 15/0,4 kV/k/V oraz rozbiórki elektroenergetycznej sieci Sn na terenie   działek nr Ew.  69/1, 76/6, 76/7, 76/8, 76/9, 78/1, 83/4, 90/7 z obrębu 01-29  oraz działki nr ew. 67/1 z obrębu 01-22 położonych w Konstancinie-Jeziornie przy ulicach Augustowskiej i Elektrycznej.

Strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, w szczególności zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłoszonymi żądaniami, a także zgłaszać wnioski, uwagi i składać wyjaśnienia na piśmie. W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. PP.6733.13.2017.HP), strony mogą zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Mirkowskiej 39 A w Konstancinie-Jeziornie w poniedziałki w godz. 9:00-17:00, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00.

Jednocześnie informuję, że każde pismo dotyczące przedmiotowej sprawy zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 04.01.2018 r.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk


  •  Poniżej do pobrania pełna treść obwieszczenia (format: DOC; rozmiar: 26,0 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Hanna Przybysz
Data wytworzenia: 2018-01-04
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-01-04
Data aktualizacji: 2018-01-04
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna