Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert


Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Zygmunta z siedzibą w Słomczynie złożyła ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży zapobiegające alkoholizmowi i innym patologiom” w trybie art. 19a ustawy  z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust 4 ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może złożyć uwagi do ww. oferty.

Uwagi w formie pisemnej można zgłaszać do 10 stycznia 2018 r. w następujący sposób:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: bkrolak@konstancinjeziorna.pl,
  • w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, (pokój nr 4),
  • listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna. 

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk


  • Poniżej do pobrania oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Zygmunta  (format PDF, rozmiar 196 KB).
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Barbara Królak
Data wytworzenia: 2018-01-03
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-01-03
Data aktualizacji: 2018-04-19
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna