Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert


Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie Dobra Wola z siedzibą w Nowej Iwicznej złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Zimowisko Dobrej Woli 2018” w trybie art. 19a ustawy  z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust 4 ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może złożyć uwagi do ww. oferty.

Uwagi w formie pisemnej można zgłaszać do 10 stycznia 2018 r. w następujący sposób:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: bkrolak@konstancinjeziorna.pl,
  • w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, (pokój nr 4),
  • listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna. 

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk


  • Poniżej do pobrania oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie Dobra Wola  (format PDF, rozmiar 212 KB).
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Barbara Królak
Data wytworzenia: 2018-01-03
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-01-03
Data aktualizacji: 2018-04-19
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna