Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - rozstrzygnięcia

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku". Nr postępowania: ZP.271.61.2018

Świadczenie usług kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2019

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Świadczenie usług kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2019." Nr postępowania: ZP.271.60.2018

Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodziezy do publicznych szkół podstawowych w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2019

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodziezy do publicznych szkół podstawowych w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2019". Nr postępowania: ZP.271.59.2018

Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2019 roku

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2019 roku".
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna