Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna


Niniejszym informuję, że zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 1, 5, 5a i 6  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), projekt decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych jedno i dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej z garażami w bryle budynku, dojść, dojazdów, miejsc postojowych i małej architektury na terenie działek nr ew. 57, 58, 59, 60 z obrębu 01-01 położonych u zbiegu ulic Borowej i Biedronki w Konstancinie-Jeziornie (sprawa sygn. PP.6730.57.2018.AP), został wysłany do uzgodnień do:

  • Ministra Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa;
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Departamentu Polityki Ekologicznej Geologii i Łowiectwa, Wydziału Geologii, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
  • Starosty Piaseczyńskiego, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno;
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej „Wody Polskie” za pośrednictwem Nadzoru Wodnego w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 19 .12.2018 r.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk


  •  Poniżej do pobrania treść obwieszczenia (format: DOC; rozmiar: 28 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Agata Pudełko
Data wytworzenia: 2018-12-19
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-12-20
Data aktualizacji: 2018-12-20
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna