Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna - kopia


Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursu ofert na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 1/5, 1/6, 6/1 położonej we wsi Obory na okres do 3 lat.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl dostępny jest pełen tekst ogłoszenia i regulaminu konkursu ofert na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 1/5, 1/6, 6/1  położonej we wsi Obory na okres do 3 lat. Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie z ww. dokumentami oraz o udział w konkursie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu osobiście lub telefonicznie, tel. (22) 484-23-82.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk


  • Poniżej do pobrania informacja burmistrza gminy w formacie PDF (rozmiar: 24,6 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Anna Latoszek
Data wytworzenia: 2018-12-04
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-12-04
Data aktualizacji: 2018-12-04
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna