Zarządzenia Burmistrza Gminy (VIII kadencja) - 2018

Zarządzenie nr 022/VIII/2018

Z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu zlecania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w roku 2019.

Zarządzenie nr 021/PF/VIII/2018

Z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr 6/VIIIJ3/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 020/VIII/2018

Z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części dziatki ewidencyjnej nr 4/10 z obrębu 02-02 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej.

Zarządzenie nr 019/VIII/2018

Z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 018/VIII/2018

Z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2019.

Zarządzenie nr 017/VIII/2018

Z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie nr 015/VIII/2018

Z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie nr 014/VIII/2018

Z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie nr 013/VIII/2018

Z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie nr 012/VIII/2018

Z dnia 12 grudnia 2018 roku o zmianie Zarządzenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna nr 149/VII/2018 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych, dotyczących przebudowy i remontu budynku gminnego przy ul. Piłsudskiego 42 w Konstancinie-Jeziornie, zrealizowanych na podstawie umowy nr IR.272.45.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zarządzenie nr 011/VIII/2018

Z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania II Zastępcy Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 010/VIII/2018

Z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 009/VIII/2018

Z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości-lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Konstancin-Jeziorna przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 008/VIII/2018

Z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 007/VIII/2018

Z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-26 16:47:14 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna