Terminarz sesji RM w 2018 r.

L sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się  L  sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 208, poz. 6258).

XLIX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 10 października 2018r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się  XLIX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

XLVIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 5 września 2018r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się  XLVIII  sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

XLVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 17 lipca 2018r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się  XLVII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011r. Nr 208, poz. 6258) zmienionej uchwałą Nr 382/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013r.w sprawie zmiany w Statucie Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013r. poz. 6285).

XLVI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

XLV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna

Działając na mocy art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XLV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu  6 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

XLIV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna

Działając na mocy art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.. 1875 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XLIV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

XLIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna

Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu  21 marca 2018 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

XLII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna

Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity  z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XLII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu  14 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-14 11:49:27 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna