Sprawozdania - archiwum

Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego I o wolontariacie, na rok 2016.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536) zwanej dalej ustawą, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna do dnia 30 kwietnia każdego roku sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy za rok poprzedni.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536) zwanej dalej ustawą, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna do dnia 30 kwietnia każdego roku sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy za rok poprzedni.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-17 12:50:05 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna