Najem

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 10 lat lokalu niemieszkalnego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności pocztowej.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 5 lat lokalu niemieszkalnego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 10 lat lokalu niemieszkalnego  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności prawniczej, rachunkowej.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna  zwołuje zebranie mieszkańców sołectwa Obory celem dokonania wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Obory w dniu 7 lipca 2017 roku o godzinie 19.00 w budynku gminnego przedszkola w Oborach.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 10 lat lokalu niemieszkalnego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności pocztowej.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 5 lat lokalu niemieszkalnego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 10 lat lokalu niemieszkalnego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności prawniczej, rachunkowej.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu lokali nr 11/2017, nr 12/2017 przeznaczonych do oddania w najem.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu lokali nr 5/2017, nr 6/2017 przeznaczonych do oddania w najem.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-30 17:12:58 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna