Wybory samorządowe 2018

Wybory do rady miejskiej w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców

Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie oraz zestawienia wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych.

Wybory burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Konstancinie-Jeziornie.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Konstancin-Jeziorna.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 24 września 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Konstancin-Jeziorna obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Warszawie II informuje, co następuje:

Informacja

Informujemy, że Pani Marzena Wójcik Urzędnik Wyborczy w Gminie Konstancin-Jeziorna będzie urzędowała w Urzędzie Miasta i Gminy  Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej  77 w piątki od godz. 9.00 do godz. 17.00 (pokój nr 52, parter).

Uchwała nr 836/VII/48/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 września 2018 r.

W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Obwieszczenie burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 18 września 2018 roku

Na  podstawie art.16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r. poz. 754, poz.1000 i poz.1349) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach stałych i odrębnych  obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach  obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych  i głosowania przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin , rad powiatów, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie

Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie w okresie od dnia 18 września 2018 r. do dnia 26 września 2018 r. w siedzibie Komisji przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie (sala 7-8, parter). 

Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie

Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie w okresie od dnia 12 września 2018 r. do dnia 17 września 2018 r. w siedzibie Komisji przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie (sala 7-8, parter). 
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-23 16:06:32 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna