Konkursy rozstrzygniete - 2017 r.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: kultury fizycznej; turystyki; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ratownictwa i ochrony ludności; integracji społecznej; ochrony środowiska w roku 2017.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 07.04.2017 r., na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2017, dotacje z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna zostały przyznane, jak poniżej:

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ratownictwa i ochrony ludności; integracji społecznej; ochrony środowiska w roku 2017.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w roku 2017

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 29.12.2016 r., na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2017, dotacje z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna zostały przyznane.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza ostateczny wynik konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2017.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-05 17:05:18 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna