Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 5


Poniżej do pobrania:

  • Tekst miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 5 (format PDF, rozmiar: 327 KB)

  • Rysunek planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 5 (format PDF, rozmiar: 10,7 MB)

  • Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 5 (format PDF, rozmiar: 853 KB)

  • Uzasadnienie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 5 (format PDF, rozmiar: 135 KB)

  • Informacja w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej - TUTAJ

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 5 planu  rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 stycznia 2018 r. (poniedziałek) w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1, o godz. 17.00.


  • Również poniżej do pobrania ww. dokumenty w pliku skompresowanym (plik ZIP; rozmiar 11,3 MB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Elżbieta Bartoszewska
Data wytworzenia: 2017-12-19
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-12-19
Data aktualizacji: 2018-01-02
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-13 16:01:01 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna