Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2


Poniżej do pobrania:

  • Tekst planu wraz z uzasadnieniem oraz Prognozą oddziaływania na środowisko (format PDF, rozmiar: 1,32 MB)
  • Rysunek planu (format PDF, rozmiar: 11,9 MB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Małgorzata Andrzejak
Data wytworzenia: 2017-09-25
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-09-25
Data aktualizacji: 2017-09-25
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-13 16:01:01 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna