Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla terenu Klarysew-Gawroniec – etap 1


Do pobrania:

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Elżbieta Bartoszewska
Data wytworzenia: 2017-09-19
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-09-19
Data aktualizacji: 2017-09-19
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-13 16:01:01 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna