Wyłożenie do publicznego wglądu - lata 2014-2017

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północno-zachodniego – I etap - dla działki nr ew. 53 z obrębu 01-28.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu - Założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2030

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do opracowywania i wyłożeniu do publicznego wglądu projektu - Założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2030

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 7/1 i 7/2 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Oborska

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Cegielni Chylickiej

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierszek, gm. Konstancin-Jeziorna

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kawęczynek, gm. Konstancin-Jeziorna

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-14 16:14:58 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna