Terminarz sesji Rady Miejskiej w 2018 r.

III sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Działając na mocy art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) informuję, iż zwołuję III sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77.

II sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2018 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się II sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994) oraz na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011r. Nr 208, poz. 6258).

I sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Komisarz Wyborczy w Warszawie II na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2018 poz.994) zwołuje I sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-30 15:53:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna