Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 5221/2017


Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1257) stwierdzam nabycie przez gminę - miasto Konstancin-Jeziorna z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości zajętej pod część drogi gminnej - ulicę Wrzosową w Konstancinie-Jeziornie, w obrębie ewidencyjnym 03-28, oznaczonej jako działka nr ew. 23/3 o powierzchni 1020 m2. 

  • Poniżej do pobrania treść decyzji wojewody mazowieckiego wraz z uzasadnieniem (format PDF; rozmiar 79,2 KB).
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Tomasz Knop
Data wytworzenia: 2017-12-08
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-12-14
Data aktualizacji: 2017-12-14
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-12 12:19:11 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna