Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 4921/2017


Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1257) stwierdzam nabycie przez gminę - miasto Konstancin-Jeziorna z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości zajętej pod część drogi gminnej - ulicę Głowackiego w Konstancinie-Jeziornie, w obrębie ewidencyjnym 01-18, oznaczonej jako działka nr ew. 13/4 o powierzchni 1 m2.

  •  Poniżej do pobrania treść decyzji wojewody mazowieckiego wraz z uzasadnieniem (format PDF; rozmiar 71,5 KB).
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Tomasz Knop
Data wytworzenia: 2017-11-03
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-11-13
Data aktualizacji: 2017-11-14
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-12 12:19:11 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna