Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego


Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, iż grunt położony w Konstancinie-Jeziornie, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr ew. 98 z obrębu 01 - 24 o pow. 0,1411 ha, zajęty pod część ul. Nadbrzeżnej, stał się z dniem 1.01.1999 r. własnością gminy - miasto Konstancin-Jeziorna.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje lub przysługiwało w dniu 31.12.1998 r. prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-I.7533.687.2017.AK.

Z up. Wojewody Mazowieckiego
/-/ Tomasz Knop
  Kierownik Oddziału
Mienia Skarbu Państwa

  • Poniżej do pobrania Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego w formacie PDF (rozmiar 42 KB).
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Tomasz Knop
Data wytworzenia: 2017-09-29
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-10-06
Data aktualizacji: 2017-10-06
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-12 12:19:11 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna