Wyniki rekrutacji

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Inspektora w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Starszy Operator elektronicznych monitorów ekranowych w Straży Miejskiej.

Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko pracy Głównego Specjalisty - Inspektora nadzoru

Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko pracy Głównego Specjalisty - Inspektora nadzoru w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ½ etatu nr naboru K. 210.46.2017.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Strażnik w Straży Miejskiej.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Główny Specjalista-Inspektor nadzoru ½ etatu.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Aplikant w Straży Miejskiej (2 etaty).

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy  w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Inspektora ds. drogowych w Wydziale Inwestycji i Remontów.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy  w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Inspektora ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji i Remontów.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy  w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Aplikant w Straży Miejskiej (3 etaty).

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy  w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Kierownika Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-02 08:38:58 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna