Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (VII kadencja)

 

Imię i nazwisko Oświadczenie
za rok
(początek kadencji)
Oświadczenie
za rok
Oświadczenie
za rok
Andrzej Cieślawski
przewodniczący rady
2014  2014  2015
Alfreda Konopka 2014    2015
Grażyna Lucyna Chojnowska  2014   2015
Robert Jan Baran  2014    2015
Renata Dąbrowska  2014    2015
Arkadiusz Głowacki  2014    2015
Adam Józef Grzegorzewski  2014    2015
Katarzyna Anna Jacyna  2014    2015
Mariusz Kucicki 2014     2015
Jadwiga Magdziarz 2014    2015
Tomasz Nowicki  2014    2015
Izabela Barbara Skonecka  2014    2015
Aneta Iwona Słomba 2014     2015
Jolanta Katarzyna Stradecka  2014    2015
Zenobia Janina Tuszyńska  2014    2015
Iwona Wiercińska  2014    2015
Elżbieta Karolina Wiktorowicz  2014    2015
Agata Anna Wilczek  2014    2015
Włodzimierz Andrzej Wojdak  2014    2015
Arkadiusz Zewar  2014    2015
Cezary Żegliński  2014    2015

 


W oświadczeniach majątkowych dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz miejscu położenia nieruchomości - na podstawie art. 24 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z późn. zm.)

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Andrzej Cieślawski, Bożena Mirończuk
Data wytworzenia: 2013-04-30
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2015-02-06
Data aktualizacji: 2016-07-01
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-06 16:44:25 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna