Oświadczenia majątkowe dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-JeziornaImię i nazwisko - stanowisko
Oświadczenie za rok 2016
Edward Skarżyński 
dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie
Plik PDF
(rozmiar: 124 KB)
Jolanta Beata Urbańska
dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie
Plik PDF
(rozmiar: 91 KB)
Edyta Markiewicz-Brzozowska
dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury
Plik PDF
(rozmiar: 156 KB)

Korekta
Plik PDF
(rozmiar: 195 KB)
Ewa Michalska
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
Plik PDF
(rozmiar: 174 KB)
Iwona Jakubczyk
dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu  Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie
Plik PDF
(rozmiar: 170 KB)
Ewa Rewkowska - dyrektor Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie Plik PDF
(rozmiar: 126 KB)
   
Ewa Styś - dyrektor Gminnego Żłobka nr 1 w Konstancinie-Jeziornie Plik PDF
(rozmiar: 276 KB)
Małgorzata Jarosz - dyrektor Gminnego Przedszkola nr 1
w Konstancinie-Jeziornie
 Plik PDF
(rozmiar: 348 KB)
Ewa Winek - dyrektor "Tęczowego Przedszkola"  Gminy Konstancin-Jeziorna  Plik PDF
(rozmiar: 386 KB)
Ewa Bader - dyrektor Gminnego Przedszkola nr 4 z oddziałami integracyjnymi "Leśna Chatka" w Konstancinie-Jeziornie   Plik PDF
(rozmiar: 478 KB)
Dorota Kamecka - dyrektor Gminnego Przedszkola nr 5 "Kolorowe Kredki" w Oborach  Plik PDF
(rozmiar: 155 KB)
Paulina Karczmarczyk - dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Konstancinie-Jeziornie  Plik PDF
(rozmiar: 163 KB)
Jolanta Siwka - dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie (do 31.08.2017) Plik PDF
(rozmiar: 147 KB)
Lidia Piotrowska - dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Konstancinie-Jeziornie (do 31.08.2017)  Plik PDF
(rozmiar: 186 KB)
Tomasz Kucza - dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie Plik PDF
(rozmiar: 650 KB)
Artur Krasowski - dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5
w Konstancinie-Jeziornie
 Plik PDF
(rozmiar: 199 KB)
Małgorzata Elżbieta Myszkowska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy  Plik PDF
(rozmiar: 92 KB)
Katarzyna Edyta Chiszko - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Plik PDF
(rozmiar: 136 KB)
Katarzyna Hampel - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie Plik PDF
(rozmiar: 127 KB)

 


Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia). Wyłączenia jawności dokonał Patryk Siepsiak, kierownik Biura Komunikacji Społecznej UMiG Konstancin-Jeziorna.


 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Irena Krasnopolska
Data wytworzenia: 2017-04-30
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-06-14
Data aktualizacji: 2017-10-27
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-02 15:26:30 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna