Archiwum 2013-2016

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nr 29/2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Uzupełnienie ogłoszenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 25.08.2016 r.

Uzupełnienie ogłoszenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 25.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,3318 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 24 w obrębie 03-02 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Grodzkiej 17, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  numer WA5M/00273750/8.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza jedenasty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza jedenasty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,3318 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 24 w obrębie 03-02 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Grodzkiej 17, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  numer WA5M/00273750/8.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanych nieruchomości

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanych nieruchomości

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-04-04 12:02:46 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna