Archiwum 2017

Pielęgnacja zieleni niskiej w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 20.10.2017 r. Nr postępowania ZP.271.50.2017

Dostawa i montaż mebli biurowych i wyposażenia do pomieszczeń znajdujących się w budynku Ratusza Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Kolejowej

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Dostawa i montaż mebli biurowych i wyposażenia do pomieszczeń znajdujących się w budynku Ratusza Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Kolejowej". Nr postępowania: ZP.271.45.2017

Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna" - Część nr 1- Remont lokalu nr 4 przy ul. Jaworskiego 25; Część nr 2 - Remont lokalu nr 14 przy ul. Mirkowskiej 44. Nr postępowania: ZP.271.52.2017

Dostawa i montaż systemu teleinformatycznego w budynku nowego ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa i montaż systemu teleinformatycznego w budynku nowego ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna". Nr postepowania ZP.271.49.2017

Remont lokalu komunalnego w Gminie Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postepowania przetargowego pn.: "Remont lokalu komunalnego w Gminie Konstancin-Jeziorna". Nr postepowania: ZP.271.54.2017

Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego w Habdzinie wraz z zagospodarowaniem terenu

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego w Habdzinie wraz z zagospodarowaniem terenu". Nr postępowania: ZP.271.51.2017

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap IV - 3 części

Unieważnienie przedmiotowego postępowania w części nr I, II i III na „Budowę, dobudowę, przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap IV Część I – Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w Obórkach, gm. Konstancin-Jeziorna. Część II – Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w Łęgu, gm. Konstancin-Jeziorna. Część III – Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego drogi gminnej Habdzin – Łęg, gm. Konstancin-Jeziorna. (nr sprawy ZP. 271.53.2017).

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018 - 2020

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 23.11.2017 r. Nr sprawy: ZP.271.37.2017

Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2018 roku

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 24.11.2017 r. Nr sprawy: ZP.271.56.2017

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – Etap V - 3 części

Unieważnienie przedmiotowego postępowania z dnia 27.11.2017 r. Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – Etap V Część I – Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w Opaczy, gm. Konstancin-Jeziorna. Część II – Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego na dz. ew. nr 439 i 440/1 w Łęgu, przy wiatraku, gm. Konstancin-Jeziorna. Część III – Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego przy placu zabaw w Okrzeszynie, gm. Konstancin-Jeziorna. Nr sprawy: ZP.271.57.2017

Dostawa i montaż mebli biurowych i wyposażenia do pomieszczeń znajdujących się w budynku ratusza Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Kolejowej

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa i montaż mebli biurowych i wyposażenia do pomieszczeń znajdujących się w budynku ratusza Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Kolejowej". Nr postępowania: ZP.271.55.2017

Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby nowej siedziby Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: "Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby nowej siedziby Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna". Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 04.12.2017 roku. Nr postepowania: ZP.271.58.2017

Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r.

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 18.12.2017 r. Nr sprawy: ZP.271.59.2017

Świadczenie usług transportowych zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2018

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 18.12.2017 r. Nr sprawy: ZP.271.60.2017

Budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 30.01.2018 r. Nr sprawy: ZP.271.61.2017
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-31 08:47:05 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna