Archiwum 2017

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od mostu na rzece Jeziorce przy tężni solankowej w Parku Zdrojowym do jazu na rzece Jeziorce w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 31.03.2017 r. Nr sprawy: ZP.271.07.2017

Remont budynku przedszkola nr 1 wraz z ogrodzeniem przy ul. Oborskiej w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Remont budynku przedszkola nr 1 wraz z ogrodzeniem przy ul. Oborskiej w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania: ZP.271.13.2017

Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 07.04.2017 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 14.04.2017 r. Nr sprawy: ZP.271.18.2017

Remont kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Jeziorkę w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Remont kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Jeziorkę w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania: ZP.271.19.2017

Przebudowa i remont placu zabaw przy ul. Jaworskiego w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.:Przebudowa i remont placu zabaw przy ul. Jaworskiego w Konstancinie-Jeziornie. Nr postępowania: ZP.271.20.2017

Remont kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Jeziorkę w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Remont kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Jeziorkę w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania ZP.271.21.2017

Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna". Część nr 1 - lokal nr 2 przy ul. Piłsudskiego 28, Część nr 2 - lokal nr 16 przy ul. Jaworskiego 20, Część nr 3 - lokal nr 34 przy ul. Jaworskiego 21B, Część nr 4 - lokal nr 3 przy ul. Wilanowskiej 15, Część nr 5 - lokal nr 14 przy ul. Mirkowskiej 44. Nr postepowania: ZP.271.23.2017

Przebudowa i remont budynku gminnego przy ul. Piłsudskiego 42 w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 22.06.2017 r. Nr sprawy: ZP.271.22.2017

Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap II” 6 części

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 29.06.2017 r. na Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap II” Część I - Remont drogi gminnej - dz. nr ew. 222 - w Habdzinie. Część II - Remont drogi gminnej - dz. nr ew. 65 - w Habdzinie. Część III - Remont ulicy Sadowej w Konstancinie-Jeziornie. Część IV - Remont drogi gminnej w Kępie Okrzewskiej. Część V - Remont ulicy Poziomkowej w Borowinie. Część VI - Remont drogi gminnej w Okrzeszynie. Nr sprawy: ZP.271.24.2017

Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Konstancinie-Jeziornie - wraz z infrstrukturą - na odcinku między skrzyżowaniami z ulicami: Stefana Żeromskiego i Stefana Batorego

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Konstancinie-Jeziornie - wraz z infrstrukturą - na odcinku między skrzyżowaniami z ulicami: Stefana Żeromskiego i Stefana Batorego". Nr postępowania: ZP.271.25.2017

Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna" - Część 1- Remont lokalu nr 16 przy ul. Jaworskiego 20, Część nr 2 - Remont lokalu nr 14 przy ul. Mirkowskiej 44. Nr postępowania: ZP.271.30.2017

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – etap II”

Rozstrzygnięcie postepowania przetargowego pn.: "Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – etap II” – Część nr 1 – Modernizacja oświetlenia ulicznego na łączniku pomiędzy ulicami Kopernika, a Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie; Część nr 2 – Modernizacja oświetlenia ulicznego w Alei 1000-lecia Państwa Polskiego w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 3 – Modernizacja oświetlenia ulicznego przy oczku wodnym na działce nr 4/2 w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania: ZP.271.27.2017

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Unieważnienie postępowania przetargowego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych". Nr postępowania: ZP.271.26.2017

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III

Unieważnienie przedmiotowego postępowania z dnia 26.07.2017 r. Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III Przebudowa drogi w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – doświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż ulic: J. Piłsudskiego. Prusa, Chylickiej, Długiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna” Nr sprawy: ZP.271.31.2017

Remont 2 lokali komunalnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

Postepowanie przetargowe prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: "Remont 2 lokali komunalnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"; Część nr 1 - Remont lokalu nr 16 przy ul. Jaworskiego 20; Część nr 2 - Remont lokalu nr 14 przy ul. Mirkowskiej 44. Nr postępowania: ZP.271.35.2017
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-31 08:47:05 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna