Archiwum 2017

Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna". Nr postępowania: ZP.271.01.2017

Przebudowa i remont ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie - wraz z infrastrukturą

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.:Przebudowa i remont ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie - wraz z infrastrukturą> Nr postepowania: ZP.271.02.2017

Budowa drewnianego pomostu na odnodze rzeki Jeziorki wraz z urządzeniami

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 15.02.2017 r. Nr sprawy: ZP.271.03.2017

Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego

Unieważnienie postępowania przetargowego z dnia 23.02.2017 r. Nr sprawy: ZP.271.11.2017

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r - Etap I

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 28.02.2017 r. na „Budowę, dobudowę, przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r - Etap I” Część I – Przebudowa drogi w zakresie budowy sieci oświetlenia drogowego ul. Źródlanej w Konstancinie-Jeziornie. Część II – Przebudowa drogi w zakresie budowy sieci oświetlenia drogowego ul. Topolowej, odcinek pomiędzy ul. Zaleśną a ul. Gruntową gm. Konstancin-Jeziorna. Część III – Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego n.n. 0,4 kV dla zadania pn. „Przebudowa oświetlenia drogowego na osiedlu Grapa (droga wewnętrzna) odcinek ul. Kopernika – ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie. (nr sprawy: ZP.271.05.2017)

Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.- Etap I – Część 1– remont ulicy Słowackiego w Konstancinie-Jeziornie, Część 2– remont ul. Sadowej w Konstancinie-Jeziornie, Część 3– remont drogi gminnej w Czernidłach, gmina Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postepowania przetargowego pn.: "Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r. - Etap I – Część 1 – remont ulicy Słowackiego w Konstancinie-Jeziornie, Część 2 – remont ul. Sadowej w Konstancinie-Jeziornie, Część 3 – remont drogi gminnej w Czernidłach, gmina Konstancin-Jeziorna".

Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego

Unieważnienie postępowania przetargowego z dnia 21.03.2017 r. Nr sprawy: ZP.271.17.2017

Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2017-2020

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2017-2020".

Przebudowa i remont placu zabaw przy ul. Jaworskiego w Konstancinie-Jeziornie

Unieważnienie postępowania przetargowego pn.: "Przebudowa i remont placu zabaw przy ul. Jaworskiego w Konstancinie-Jeziornie". Nr postepowania: ZP.271.06.2017

Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2017 roku

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 23.03.2017 r. Nr sprawy: ZP.271.09.2017

Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku

Rozstrzygniecie postępowania z dnia 24.03.2017 r. Nr sprawy: ZP.271.14.2017

Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn."Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna". Część nr 1 - lokal nr 13 przy ul. Mirkowskiej 47 , Część nr 2 - lokal nr 6 przy ul. -Brzozowej 2A, Część nr 3 - lokal nr 4 przy ul. Ogrodowej 3, Część nr 4 - lokal nr 9 przy ul. Mirkowskiej 48D, Część nr 5 - lokal nr 14 przy ul. Mirkowskiej 44, Część nr 6 - lokal nr 16 przy ul. Mirkowskiej 47, Część nr 7- lokal nr 17 przy ul. Mirkowskiej 34, Część nr 8 - lokal nr 1 przy ul. Piłsudskiego 28, Część nr 9 – lokal nr 7 przy ul. Słowiczej 11. Nr postepowania:ZP.271.15.2017

Przebudowa ulicy Kasztelańskiej w Konstancinie-Jeziornie - wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia i rozbudową sieci wodociągowej

Rozstrzygnięcie postepowania przetargowego pn.: "Przebudowa ulicy Kasztelańskiej w Konstancinie-Jeziornie - wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia i rozbudową sieci wodociągowej". Nr postepowania: ZP.271.04.2017

Budowa boiska rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postepowania przetargowego pn.: "Budowa boiska rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie". Nr postepowania: ZP.271.10.2017

Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 31.03.2017 r. Nr sprawy: ZP.271.16.2017
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-09 15:15:32 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna