Interpelacje radnych - VII kadencja (2015-2016)


Poniżej publikowane są interpelacje radnych Rady Miejskiej (VII kadencji) złożone na piśmie w latach 2015-2016. W sytuacji gdy w treści interpelacji lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności. 

LP. Zgłaszający/
Wnioskodawca
Data złożenia Treść Odpowiedź
1.

Agata
Wilczek

25-02-2015

Dotyczy: zagospodarowania pobocza wzdłuż drogi
wojewódzkiej 721 na odcinku od Mirkowa do Ciszycy.
Pobierz interpelację

 

Pobierz odpowiedź
2. Tomasz
Nowicki
25-03-2015

Dotyczy: planów projektu wodociągów oraz kanalizacji dla ulicy Zaleśnej
Pobierz interpelację

 
3. Elżbieta Wiktorowicz 25-03-2015

Dotyczy: działek położonych w okolicy Cegielni Chylickiej
Pobierz interpelację

Pobierz odpowiedź
4. Izabela Skonecka

25-03-2015

Dotyczy: głosowania nad propozycjami do budżetu obywatelskiego
Pobierz interpelację

 
5. Cezary
Żegliński
25-03-2015

Dotyczy: korespondencji UMiG w Konstancinie-Jeziornie ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie w sprawie wytwórni mas bitumicznych
Pobierz interpelację

Pobierz odpowiedź
6.  Cezary Żegliński 01-04-2015

Dotyczy: procedur obrad Rady Miejskiej
Pobierz interpelację

Pobierz odpowiedź

7.  Cezary Żegliński 01-04-2015

 Dotyczy: planów zagospodarowania
Pobierz interpelację
 

 Pobierz odpowiedź
8.  Cezary Żegliński 01-04-2015

 Dotyczy: inwestycji związanych z opieką zdrowotną
Pobierz interpelację

 
 9. Cezary
Żegliński
27-05-2015

Dotyczy: przedstawienia analizy stanu terenu pod względem powierzchni biologicznie czynnej strefy A
Pobierz interpelację

 
10. Aneta
Słomba
23-06-2015

Dotyczy: Modernizacji boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 5
Pobierz interpelację

Pobierz
odpowiedź
11. Tomasz
Nowicki
24-06-2015

Dotyczy: wystąpienia do Starostwa Powiatowego w Piasecznie w sprawie odłowni dzików
Pobierz interpelację

 
12.
Mariusz
Kucicki
20.07.2015

Dotyczy: wykonania koncepcji ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
Pobierz interpelację

 

Pobierz odpowiedź

13. Mariusz
Kucicki
20.07.2015

Dotyczy: projektowania i budowy oświetlenia przy ulicach: Mirkowskiej i Literatów
Pobierz interpelację

 

Pobierz odpowiedź

14. Tomasz
Nowicki
04.08.2015

Dotyczy: wykonania budżetu obywatelskiego
Pobierz interpelację

 

Pobierz odpowiedź

15. Tomasz
Nowicki
13.08.2015

Dotyczy: wykonania budżetu obywatelskiego - ponowienie interpelacji
Pobierz interpelację

 
16.

Cezary
Żegliński

08.09.2015

Dotyczy: udostępnienia wykazu majątku Gminy
Pobierz interpelację

 
17. Tomasz
Nowicki
21.09.2015

Dotyczy: bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 721
Pobierz interpelację

 
18 Agata
Wilczek
11.12.2015

Dotyczy: świetlic wiejskich na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
Pobierz interpelację

 

Pobierz odpowiedź

19 Iwona Wiercińska 30.11.2015

Dotyczy: wyłożenia planu zagospodarowania dla terenów Bielawy północno-zachodniej
Pobierz interpelację

 

Pobierz odpowiedź

20 Tomasz
Nowicki
05.07.2016

Dotyczy: rozwoju systemu rowerów miejskich
"Konstanciński Rower Miejski"
Pobierz interpelację

 

Pobierz odpowiedź

21. Izabela
Skonecka
 
25.10.2016

Dotyczy: ustalenia zasad korzystania z mienia gminnego przez podmioty m.in. gastronomiczne
Pobierz interpelację


  Pobierz odpowiedź
22. Cezary
Żegliński
26.10.2016 Dotyczy: podpisania listu intencyjnego z właścicielem firmy "Fal-Bruk" ws. likwidacji asfalciarni
Pobierz interpelację
 

Pobierz odpowiedź

23. Cezary
Żegliński
26.10.2016 Dotyczy: dokumentów pozwalających gminie oraz nowym właścicielom przy ul. Pułaskiego 4 na podniesienie terenu oraz podjęcia kroków w celu ratowania budynku starej parowozowni
Pobierz interpelację
Pobierz odpowiedź
24. Iwona Wiercińska 02.12.2016

Dotyczy: poziomu zaawansowania prac nad projektem dotyczącym tzw. ustawy krajobrazowej.
Pobierz interpelację

Pobierz odpowiedź

Pobierz uzupełnienie do odpowiedzi

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Irena Krasnopolska
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2015-06-15
Data aktualizacji: 2017-06-02
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-06 12:38:52 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna