Zarządzenia Burmistrza Gminy - 2017 r.

Zarządzenie nr 250/VII/2017

Z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie nr 249/VII/2017

Z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych.

Zarządzenie nr 248/VII/2017

Z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek amortyzacyjnych dla gruntów użytkowanych wieczyście oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 247/PF/VII/2017

Z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok.

Zarządzenie nr 246/PF/VII/2017

Z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok.

Zarządzenie nr 245/VII/2017

Z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Zarządzenie nr 244/PF/VII/2017

Z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018.

Zarządzenie nr 243/VII/2017

Z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy na rok 2018 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr 242/VII/2017

Z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 241/PF/VII/2017

Z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na  2017 rok.

Zarządzenie nr 240/VII/2017

Z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Zarządzenie nr 239/VII/2017

Z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu zlecania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w roku 2018.

Zarządzenie nr 238/VII/2017

Z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2018.

Zarządzenie nr 237/VII/2017

Z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania założeń do projektu remontu budynku przy ul. Warszawskiej 32 w Konstancinie-Jeziornie z przeznaczeniem na siedzibę Straży Miejskiej w tym: Centrum Monitoringu Miejskiego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie nr 236/PF/VII/2017

Z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego do Uchwały nr 676/VII/41/2017 Rady Wiejskiej Konstancjo-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2017 r.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna