Archiwum 2016

Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 10.02.2016 r. nr sprawy: ZP.271.03.2016

Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2016 roku

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 17.02.2016 nr sprawy: ZP.271.06.2016

Obsługa Prawna Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-2018

Rozstrzygnięcie postępowania na: Obsługę Prawną Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-2018

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania na: Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie

Budowa skweru rekreacyjno-sportowego z elementami małej architektury

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 24.02.2016 r. Nr sprawy: ZP.271.08.2016

Przebudowa placu zabaw z budową rekreacyjnej siłowni zewnętrznej przy ul. Koziej w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania na: Przebudowę placu zabaw z budową rekreacyjnej siłowni zewnętrznej przy ul. Koziej w Konstancinie-Jeziornie

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 i ściany małej Sali gimnastycznej ul. Żeromskiego 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 29.02.2016 r. Nr sprawy: ZP.271.02.2016

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Borowina - Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania na: Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Borowina - Konstancin-Jeziorna

Przebudowa oświetlenia drogowego w celu doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku - etap I

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na: Przebudowę oświetlenia drogowego w celu doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku - etap I. Nr postępowania ZP.271.07.2016

Obsługa prawna Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2016-2018

Rozstrzygnięcie postępowania na: Obsługę prawną Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2016-2018. Nr postępowania: ZP.271.15.2016

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasiowej, ul. Czarnieckiego, ul. Potulickich w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 01.04.2016 r. Nr sprawy: ZP.271.11.2016

Budowa ulicy Wąskiej w Konstancinie-Jeziornie - wraz z infrastrukturą

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 04.04.2016 r. nr sprawy: ZP.271.16.2016

Przebudowa ulicy Zakopane w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą

Rozstrzygnięcie postępowania na: Przebudowę ulicy Zakopane w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą. Nr postępowania: ZP.271.10.2016

Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 06.04.2016 r. nr sprawy: ZP.271.12.2016

Budowa linii kablowej oświetlenia drogi wewnętrznej na osiedlu Grapa pomiędzy ul. Mickiewicza, a ul. Kopernika w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Budowa linii kablowej oświetlenia drogi wewnętrznej na osiedlu Grapa pomiędzy ul. Mickiewicza, a ul. Kopernika w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania ZP.271.13.2016

Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Opacz

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Opacz. Nr postępowania ZP.271.14.2016

Remont bieżący w Zespole Szkół nr 3, ul. Bielawska 57 w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Remont bieżący w Zespole Szkół nr 3, ul. Bielawska 57 w Konstancinie-Jeziornie".

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Głowackiego, Dolnej i Śniadeckich w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 29.04.2016 r. nr sprawy: ZP.271.19.2016

Remonty istniejących dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2016 roku

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 06.05.2016 r. Remonty istniejących dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2016 roku” Zadanie nr 1- remont drogi wewnętrznej we wsi Opacz na dz. nr ew. 186/3 obr. Opacz, Zadanie nr 2 - remont drogi wewnętrznej we wsi Opacz na dz. nr ew. 340 obr. Opacz, Zadanie nr 3 - remont ulicy Wrzosowej w Konstancinie-Jeziornie, Zadanie nr 4 - remont ulicy Uzdrowiskowej w Konstancinie-Jeziornie, Zadanie nr 5 - remont ulicy Biedronki w Konstancinie-Jeziornie, Zadanie nr 6 - remont drogi gminnej w Łęgu, gm. Konstancin-Jeziorna, Zadanie nr 7 - remont drogi gminnej w m. Okrzeszyn oraz w m. Kępa Okrzewska gm. Konstancin-Jeziorna, Zadanie nr 8 - remont ulicy Jaśminowej w Konstancinie-Jeziornie, Zadanie nr 9 - remont sięgacza ulicy Wierzbnowskiej w Konstancinie-Jeziornie, Zadanie nr 10 - remont drogi gminnej na dz. nr ew. 56 w miejscowości Okrzeszyn, w gminie Konstancin-Jeziorna, Zadanie nr 11- remont ulicy Juliusza Słowackiego w Konstancinie-Jeziornie. zp.271.21.2016

Budowa fragmentu ulicy Kraszewskiego przy ulicy Źródlanej w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania pn.: Budowa fragmentu ulicy Kraszewskiego przy ulicy Źródlanej w Konstancinie-Jeziornie. Nr postępowania: ZP.271.22.2016

Budowa oświetlenia w części Parku Zdrojowego (okolice Hugonówki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania pn.: Budowa oświetlenia w części Parku Zdrojowego (okolice Hugonówki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. nr postepowania: ZP.271.23.2016

Remont ulicy Pocztowej Bis w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 13.05.2016 r. Nr sprawy: ZP.271.26.2016

Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku między ulicą Wilanowską, a ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 13.05.2016 r. Nr sprawy: ZP.271.27.2016

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Głowackiego, Kołobrzeskiej, Konopnickiej i Kabackiej w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Głowackiego, Kołobrzeskiej, Konopnickiej i Kabackiej w Konstancinie-Jeziornie". Nr postepowania: ZP.271.24.2016

Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 r. - etap I

Rozstrzygnięcie postępowania pn.: Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 r. - etap I, Zadanie nr 1 – Budowa oświetlenia na ul. Sarenki w Kawęczynku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, Zadanie nr 2 – Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul Śnieżnej w miejscowości Słomczyn w gminie Konstancin-Jeziorna, Zadanie nr 3 – Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego w Konstancinie-Jeziornie.

Przebudowa budynku OSP w Cieciszewie Gmina Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 01.06.2016 r. Nr sprawy: ZP.271.29.2016

Przeprowadzenie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu oraz wydanie lub pozyskanie świadectwa dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego dla uzdrowiska Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania: Przeprowadzenie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu oraz wydanie lub pozyskanie świadectwa dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego dla uzdrowiska Konstancin-Jeziorna. Nr postępowania:ZP.271.18.2016

Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postepowania przetargowego z dnia 19.07.2016, unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 20.07.2016, Rozstrzygnięcie postepowania przetargowego z dnia 26.07.2016nr sprawy: ZP.271.36.2016

Remont 11 lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: Remont 11 lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna. Nr postępowania: ZP.271.30.2016

Kontynuacja budowy budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa ul. Kolejowej

Rozstrzygnięcie postępowania pn.: Kontynuacja budowy budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa ul. Kolejowej

Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Opacz, gm. Konstancin-Jeziorna gm. Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 26.07.2016 r.

Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w II półroczu 2016r. oraz latach 2017-2018

Unieważnienie postępowania pn.: Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w II półroczu 2016r. oraz latach 2017-2018. Nr ZP.271.37.2016

Przebudowa ul.Kołobrzeskiej na odcinku pomiędzy posesjami 52-54 (droga wewnętrzna) w Konstancinie-Jeziornie wraz z oświetleniem

Unieważnienie postępowania przetargowego pn.:Przebudowa ul.Kołobrzeskiej na odcinku pomiędzy posesjami 52-54 (droga wewnętrzna) w Konstancinie-Jeziornie wraz z oświetleniem. Nr postępowania: ZP.271.39.2016

Remont 3 lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna

Unieważnienie postępowania przetargowego pn.: "Remont 3 lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna". Nr postępowania ZP.271.42.2016.

Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Elektrycznej do Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie

Unieważnienie postepowania przetargowego pn.: "Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Elektrycznej do Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania: ZP.27138.2016

Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pozwalającej na przebudowę ulicy Działkowej w Kierszku gm. Konstancin-Jeziorna

Unieważnienie postępowania przetargowego pn.: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pozwalającej na przebudowę ulicy Działkowej w Kierszku gm. Konstancin-Jeziorna. Nr postępowania: ZP.271.41.2016

Remont lokali komunalnych w gminie Konstancin-Jeziorna

Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Remont lokali komunalnych w gminie Konstancin-Jeziorna". Nr postępowania: ZP.271.44.2016

Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Elektrycznej do Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.:"Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Elektrycznej do Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie". Nr postepowania: ZP.271.43.2016

Przebudowa ul. Kołobrzeskiej na odcinku pomiędzy posesjami 52-54 (droga wewnętrzna) w Konstancinie-Jeziornie wraz z oświetleniem

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.:"Przebudowa ul. Kołobrzeskiej na odcinku pomiędzy posesjami 52-54 (droga wewnętrzna) w Konstancinie-Jeziornie wraz z oświetleniem". Nr postępowania ZP.271.45.2016

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.:Remont dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Część nr 1 - remont drogi gminnej w Piaskach, Część nr 2 - remont ul. Jaśminowej. Nr postepowania ZP.271.46.2016

Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna- etap II, Część nr 1 – remont drogi gminnej we wsi Gassy, gmina Konstancin-Jeziorna, Część nr 2: remont ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie od. ul. Warszawskiej do przejazdu kolejowego

Rozstrzygnięcie postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna- etap II, Część nr 1 – remont drogi gminnej we wsi Gassy, gmina Konstancin-Jeziorna, Część nr 2: remont ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie od. ul. Warszawskiej do przejazdu kolejowego.

Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pozwalającej na przebudowę ulicy Działkowej w Kierszku gm. Konstancin-Jeziorna

Unieważnienie postępowania przetargowego z dnia 06.10.2016 r. Nr sprawy: ZP.271.48.2016

Remont 3 lokali komunalnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym, prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.:" Remont 3 lokali komunalnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - część nr 1: Remont lokalu przy ul. Brzozowej 2B/5, część nr 2: Remont lokalu przy ul. Brzozowej 2D/24, Część nr 3: Remont lokalu przy ul. Koziej 1C/28

Budowa instalacji elektroenergetycznych do zasilania okresowych obiektów handlowo-usługowo-gastronomicznych na terenie Parku Zdrojowego

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 17.10.2016 r. Nr sprawy: ZP.271.50.2016

Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Etap II - 4 części

Rozstrzygnięcie postępowania na rozbudowę i przebudowę oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Etap II” Część I – Remont i przebudowa sieci energetycznej n.n. 0,4 kV oświetlenia drogowego ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Jaworskiego w miejscowości Konstancin-Jeziorna. Część II – Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej n.n. 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Wierzbnowskiej w Konstancinie-Jeziornie. Część III –Doświetleniem ul. Wspólnej w Bielawie, gmina Konstancin-Jeziorna. Część IV – Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska, gmina Konstancin-Jeziorna. (nr sprawy ZP. 271.52.2016).

Budowa Gminnego Przedszkola "Leśna chatka" w gminie Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa Gminnego Przedszkola "Leśna chatka" w gminie Konstancin-Jeziorna. Nr postępowania ZP.271.49.2016,

Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2017-2018

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 08.12.2016 r. Nr sprawy: ZP.271.54.2016

Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2017 roku

Unieważnienie przedmiotowego postępowania z dnia 12.12.2016 r. Nr sprawy: ZP.271.55.2016

Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2017 roku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY, Ogłoszenie nr 367418 - 2016 z dnia 2016-12-15 r. Nr sprawy: ZP.271.58.2016

Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin- Jeziorna w latach 2017 - 2019

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 19.2016 r. Nr sprawy: ZP.271.53.2016
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna