Terminarz sesji RM w 2016 r.

XXVI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna

Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XXVI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

XXV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2016r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się  XXV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

XXIV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna

Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity  z 2016r. poz. 446) informuję, iż zwołuję XXIV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 26 października 2016 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

XXIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny - nadzwyczajna

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 14 października 2016r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz na podstawie 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141 NI/14/20 11 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011 r.

XXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny

Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity  z 2016 r. poz. 446) informuję, iż zwołuję XXII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 7 września 2016r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

XXI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się  XXI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

XX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny

Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2016r. poz. 446) informuję, iż zwołuję XX sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 1 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

XIX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się  XIX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

XVIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 24 lutego 2016r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się  XVIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

XVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 27 stycznia 2016r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się  XVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna