Zarządzenia Burmistrza Gminy - Rok 2016

Zarządzenie nr 217/PF/VII/2016

Z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok.

Zarządzenie nr 216/VII/2016

Z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy na rok 2017 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr 215/VII/2016

Z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie nr 214/VII/2016

Z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i turystyki w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2017.

Zarządzenie nr 213/PF/VII/2016

Z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.

Zarządzenie nr 212/VII/2016

Z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 211/VII/2016

Z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 157/VII/2016 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

Zarządzenie nr 210/PF/VII/2016

Z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.

Zarządzenie nr 209/VII/2016

Z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 208/VII/2016

Z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2017.

Zarządzenie nr 206/PF/VII/2016

Z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.

Zarządzenie nr 205/VII/2016

Z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 204/PF/VII/2016

Z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego do Uchwały 413/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 203/VII/2016

Z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Konstancin-Jeziorna, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro.

Zarządzenie nr 202/PF/VII/2016

Z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna