Archiwum 2015

Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku

Rozstrzygnięcie postępowania - Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku - Nr sprawy ZP.271.05.2015

Zakup kamery cyfrowej Full HD wraz z osprzętem

Rozstrzygnięcie postępowania - ZP.271.08.2015

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 13.03.2015 Nr sprawy: ZP.271.06.09.2015

Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2015 roku

Rozstrzygniecie postępowania z dnia 16.03.2015 r. Nr sprawy: ZP.271.03.2015

Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku

Rozstrzygnięcie postępowania - Przetarg nieograniczony na Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku, Nr postępowania ZP.271.07.2015

Świadczenie usług przewozowych w kraju w roku 2015

Unieważnienie postepowania z dnia 19.03.2015 r. Nr sprawy: zp.271.13.2015

Remont posadzek, wymiana stolarki drzwiowej i roboty malarskie na I piętrze w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania na Remont posadzek, wymiana stolarki drzwiowej i roboty malarskie na I piętrze w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie, Nr sprawy: ZP.271.10.2015

Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2015

Rozstrzygnięcie postępowania na:Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2015, Nr sprawy: ZP.271.16.2015

Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opaczy

Rozstrzygnięcie postępowania nr ZP.271.14.2015 na Przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opaczy

Przebudowa ul. Jagiellońskiej w Konstancinie-Jeziornie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Józefa Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 07.05.2015 r. Nr sprawy: ZP.271.15.2015

Remont Sali gimnastycznej i łącznika w Zespole Szkół Nr 4 w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania: ZP.271.20.2015 na Remont Sali gimnastycznej i łącznika w Zespole Szkół Nr 4 w Konstancinie-Jeziornie

Remont budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 12.05.2015 r. Nr sprawy: ZP.271.19.2015

Przebudowa ul. Jana Matejki w Konstancinie-Jeziornie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Józefa Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Jana Sobieskiego

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 15.05.2015 r. Nr sprawy: ZP.271.18.2015

Wykonanie projektów oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania na Wykonanie projektów oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, Nr postępowania: ZP.271.21.2015

Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2015 (2)

Rozstrzygnięcie postępowania na Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2015 (2), Nr postępowania ZP.271.23.2015

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku

Rozstrzygnięcie postępowania na Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku, Nr postępowania ZP.271.26.2015

Budowa przesyłowej sieci kanalizacji sanitarnej z m. Obory do komory zamknięć przy oczyszczalni ścieków w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygniecie postępowania z dnia 08.07.2015 r. Nr sprawy: ZP.271.24.2015

Remonty istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2015 roku (etap I): Zadanie nr 1- droga gminna ul. Leszczynowa w Konstancinie-Jeziornie Zadanie nr 2 -

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 22.07.2015 r. Remonty istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2015 roku (etap I): 1. Zadanie nr 1- droga gminna ul. Leszczynowa w Konstancinie-Jeziornie. 2. Zadanie nr 2 - droga gminna ul. Letnia w Konstancinie-Jeziornie. 3. Zadanie nr 3 - droga gminna ul. Klonowa (I) w Konstancinie-Jeziornie. 4. Zadanie nr 4 - droga gminna ul. Wiśniowa w Konstancinie-Jeziornie. 5. Zadanie nr 5 - droga w m. Ciszyca, w kierunku Łęgu.” (nr sprawy ZP. 271.17.2015).

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Kołobrzeskiej oraz sieci wodociągowej w ul. Przyrzecze

Rozstrzygnięcie postępowania ZP.271/27.2015 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Kołobrzeskiej oraz sieci wodociągowej w ul. Przyrzecze

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku (2)

Unieważnienie postępowania na Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku (2)
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna