Referendum

Informacja dla mężów zaufania

Informuje się, że  Obwodowe Komisje do spraw Referendum (obwody głosowania od nr 1 do nr 14)  w dniu 6 września 2015 r.  zbierają się w swoich siedzibach  o godz.5.00. Głosowanie w  Referendum rozpocznie się o godz.6.00 i będzie trwało do godz.22.00.

Wykaz Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Obwodowych Komisji do Spraw Referendum

 

Obwodowe komisje wyborcze

Skład obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenie udziału w pracach obwodowej komisji ds. referendum

Informacja dotycząca tego, gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji do spraw referendum w kraju.

Numery i granice obwodów do głosowania

Obwieszczenie

Wykaz tablic informacyjnych

Wykaz tablic informacyjnych

Zaświadczenie dla męża zaufania

Zaświadczenie dla męża zaufania POBIERZ

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. POBIERZ

Wniosek - pełnomocnictwo

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. POBIERZ

Informacja dot. formy składania wniosków

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie do głosowania, zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania. POBIERZ

Kalendarz czynności

W związku z ogłoszonym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolskim referendum przedstawiamy kalendarz czynności w Gminie Konstancin-Jeziorna. POBIERZ

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnopolskiego referendum. POBIERZ
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna