Wybory Prezydenta RP

Informacja dla mężów zaufania

Zawiadamiamy, że Obwodowe Komisje Wyborcze od nr 1 do nr 14 w gminie Konstancin-Jeziorna zbierają w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych w niedzielę (24 maja) o godz.6.00. Głosowanie rozpocznie się o godz.7.00 i będzie trwało do godz.21.00.

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie nr 066/VII/2015

Z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Konstancin-Jeziorna dla przeprowadzania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Sprawdzanie spisu wyborców

Informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna został sporządzony spis wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) gminy muszą sporządzić spisy wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które będą aktualizowane do czasu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 14 kwietnia 2015 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 064/VII/2015

Z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Konstancin-Jeziorna dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 22 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń przy ul. Świetlicowej 1 w Konstancinie-Jeziornie, stosownie do art. 182 §7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. nr 21, poz.112), odbędzie się publiczne losowanie składów osobowych niżej wymienionych obwodowych komisji wyborczych:

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 7 kwietnia 2015 roku

Wykaz tablic informacyjnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna