Sejm i Senat RP

Wykaz tablic informacyjnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna stosownie do zapisów art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz.112 z późn.zm.) informuje, że na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w niżej wymienionych miejscach są zainstalowane tablice informacyjne, przeznaczone między innymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Wykaz składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w Gminie Konstancin-Jeziorna

Wykaz składów osobowych obwodowych komisji wyborczych  w Gminie Konstancin-Jeziorna, wraz z informacją o pełnionej funkcji w komisji, powołanych dla  przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.

Zarządzenie w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w gminie Konstancin-Jeziorna dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Siedziby obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 18 września  2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Zgłoszenie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Druk zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do sejmu i senatu RP w dniu 25.10.2015 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybory

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie

Z dnia 29 października 2012 r. o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie w wyborach zarządzonych na dzień 23 października 2012 r.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że zamierza wystąpić do Przewodniczącego Rady Miejskiej z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Miejskiej poświęconego podjęciu uchwały o podziale Gminy na stałe okręgi wyborcze.

Godziny otwarcia obwodów odrębnych

Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Burmistrza dot. powołania obwodowych komisji wyborczych

Informacja

Przypomnienie-zgłoszenie do OKW

Informacja dotycząca możliwości głosowania

Wzór wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa

Wzór - zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Informacja dot. udzielania pełnomocnictwa

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna