Terminarz sesji RM w 2015 r.

XVI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (16.12.2015)

Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2015r. poz. 1515) informuję, iż zwołuję XVI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 16 grudnia 2015r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

XV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (30.11.2015)

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się  XV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011 r.

XIV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (18.11.2015)

Działając na mocy art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XIV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 18 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

XIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (21.10.2015)

Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 21 października 2015r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

XII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (17.09.2015)

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 23 września  2015r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się  XII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zwołana na wniosek Burmistrza Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.t.j. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011r.

XI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (9.09.2015)

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 9 września 2015 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

X sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (1.07.2015)

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 1 lipca 2015r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się X sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zwołana na wniosek Burmistrza Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011r. Nr 208, poz. 6258).

IX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (24.06.2015)

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna