Terminarz sesji RM w 2014 r.

III sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (29.12.2014)

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się III sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

II sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (8.12.2014)

Na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz.594 z późń. zm.) w związku z art. 477 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zwołuję II sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 8 grudnia 2014r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1.

I sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (1.12.2014)

Komisarz Wyborczy w Warszawie na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz.594 z późn. zm.) w związku z art. 477 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) zwołuje I sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1.

XLIX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (4.11.2014)

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 4 listopada  2014 r. o godz. 8.30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się  XLIX sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zwołana na wniosek ¼ ustawowego składu Rady w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011r. Nr 208, poz. 6258).

XLVIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (22.10.2014)

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu  22 października 2014r.  o godz.  14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się  XLVIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

XLVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (10.09.2014)

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 10 września 2014r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się  XLVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

XLVI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna (25.06.2014)

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

XLV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna (11.06.2014)

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2014 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna