Zarządzenia Burmistrza Gminy - Rok 2015

Zarządzenie nr 211/VII/2015

z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, integracji społecznej, ratownictwa i ochrony ludności, w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2016.

Zarządzenie nr 210/VII/2015

z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2015 rok

Zarządzenie nr 209/VII/2015

z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie nr 208/VII/2015

z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie nr 207/VII/2015

z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i turystyki w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2016.

Zarządzenie nr 206/VII/2015

z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw oceny wniosków o przyznanie dotacji w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2016.

Zarządzenie nr 205/VII/2015

z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy na rok 2016 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr 204/VII/2015

z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2015 rok.

Zarządzenie nr 203/VII/2015

z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 201/VII/2015

z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2016.

Zarządzenie nr 200/VII/2015

z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 199/VII/2015

z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2015 rok

Zarządzenie nr 198/VII/2015

z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.

Zarządzenie nr 197/VII/2015

z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019

Zarządzenie nr 196/VII/2015

z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do określenia stanu technicznego i przejęcia przez Gminę Konstancin-Jeziorna przedmiotu dzierżawy stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 34, w obrębie Słomczyn wraz z naniesieniami
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna