Zarządzenia Burmistrza Gminy (VII/2014)

Zarządzenie nr 018/PF/VII/2014

Z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 rok.

Zarządzenie nr 017/VII/2014

Z dnia  31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

Zarządzenie nr 016/PF/VII/2014

Z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr 7/VII/3/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 015/PF/VII/2014

Z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 rok.

Zarządzenie nr 014/VII/2014

Z dnia  30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

Zarządzenie nr 013/VII/2014

Z dnia  29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 187/VI/2014 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 2 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

Zarządzenie nr 011/VII/2014

Z dnia  29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania Konstancińskiej Karty Mieszkańca, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie karty, regulaminu współpracy Partnerów z Gminą Konstancin-Jeziorna w ramach programu Konstancińska Karta Mieszkańca oraz wzoru porozumienia z Partnerem programu Konstancińska Karta Mieszkańca.

Zarządzenie nr 010/VII/2014

Z dnia  29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji, której zadaniem będzie sporządzenie spisu dokumentacji niearchiwalnej i protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej.

Zarządzenie nr 009/PF/VII/2014

Z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 rok.

Zarządzenie nr 008/VII/2014

z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

Zarządzenie nr 007/PF/VII/2014

Z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 rok.

Zarządzenie nr 006/VII/2014

Z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

Zarządzenie nr 005/VII/2014

Z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania I Zastępcy Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 004/PF/VII/2014

Z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 rok.

Zarządzenie nr 003/VII/2014

Z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.